Strafrecht – Tolbert ECLI:NL:HR:2008:BD2775

  • Datum: 9 december 2008

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In augustus 2005 is de verdachte na het gebruik van amfetamine in een psychose geraakt. In die toestand heeft hij geprobeerd zijn vriendin van het leven te beroven. Zijn vriendin vluchtte door van het balkon te springen. Daarna heeft de verdachte nog twee jonge kinderen van zijn vriendin van het leven beroofd. Er werd tweemaal doodslag en eenmaal poging tot doodslag ten laste gelegd.

Rechtsvraag

Is hier sprake van een geestelijke stoornis die de opzet aantast?

Oordeel Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad staat een geestelijke stoornis slechts aan een bewezenverklaring van het opzet in de weg, als door de stoornis ieder inzicht in de draagwijdte van de gedragingen en de mogelijke gevolgen zou hebben ontbroken. Hiervan is slechts bij hoge uitzondering sprake. Het feit dat iemand geen wilsvrijheid had, maakt niet dat er geen sprake kan zijn van opzet. Ook het feit dat de gedraging niet kan worden toegerekend, sluit geen opzet uit. Tot slot overweegt de Hoge Raad dat het feit dat je zelf hebt gezorgd voor een psychische toestand, niet van belang is voor de beoordeling of er sprake is van opzet. Dit kan wel van belang zijn voor de vraag of er sprake is van de schulduitsluitingsgrond ontoerekenbaarheid.