Privaatrecht – Rechterswissel ECLI:NL:HR:2020:472

  • Datum: 20 maart 2020

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 134 en 230 Rv

Feiten

In de casus komt naar voren of er in het geval van een rechterswisseling een verplichting bestond om hiervan aan partijen mededeling te doen. Het betreft een onteigeningszaak waarbij schadeloosstelling is vastgesteld. Er vindt gedurende de procedure een rechterswisseling plaats.

Rechtsvraag

Bestaat er bij een rechterswisseling de verplichting partijen hiervan mededeling te doen?

Hoge Raad

De verplichting om na een mondelinge behandeling aan partijen mededeling te doen van een rechterswisseling, vervalt na de eerste uitspraak die op een mondelinge behandeling volgt. Na die uitspraak is het aan partijen om eventueel initiatieven te ontplooien. De voorwaarden voor afwijzing van een verzoek om een nadere mondelinge behandeling na een rechterswisseling kunnen tot de einduitspraak een rol blijven spelen. De regels rond rechterswisseling zien niet op de comparitie na aanbrengen in hoger beroep.

Relevante artikelen

Art. 134 en 230 Rv