Bestuursrecht – St. Oedenrode ECLI:NL:HR:1993:ZC1006

  • Datum: 18 Juni 1993

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

In casu wordt een uitzondering gemaakt op de formele rechtskracht, omdat uit het handelen van de overheid duidelijk is dat het ging om een onrechtmatig besluit en de overheid dit erkent. In casu (RO 3.1) heeft Van Aarle een pand. Daarin is café Bistro met kegelbaan gevestigd en ook een woning.

In het bestemmingsplan is opgenomen dat ook de bestemming een horecabedrijf is, maar er is aangegeven door college B&W dat zij bereid en bevoegd zijn om die bestemming te wijzigen in kantoor. Dit is prettig voor Van Aarle, omdat er een koper wordt gevonden.
In de koopakte wordt de opgenomen dat die bestemming voor september 1985 moet worden gewijzigd. Aansluitend weigert het college die bestemming te wijzigen.
Het bankbedrijf heeft vervolgens geen belangstelling meer voor het pand. Van Aarle gaat procederen. Het college trekt die afwijzing in en uiteindelijk wordt de bestemming alsnog gewijzigd, maar is Van Aarle zijn koper kwijt.

In r.o. 3.2 wordt het beginsel van de formele rechtskracht herhaald. In casu wordt een uitzondering gemaakt, omdat partijen erover eens zijn dat het besluit onrechtmatig was.