Privaatrecht – Dekker/Van der Heide (Natrappen) ECLI:NL:HR:1991:ZC0300

  • Datum: 28 juni 1991

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:162 BW

Casus

Bij een voetbalwedstrijd is Van der Heide aan zijn knie gewond geraakt door een trap van Dekker. De rechtbank heeft bewezen geacht dat Dekker zich aan natrappen schuldig heeft gemaakt. Ook het Hof zegt dat de gedraging van Dekker buiten de regels van het spel viel en abnormaal gevaarlijk was.

Rechtsvraag

Is er sprake van een onrechtmatige daad of is er sprake van een sport en spel situatie en heeft van der Heide het risico aanvaardt?

Hoge Raad

Voor het aannemen van een onrechtmatige daad in een sport en spelsituatie gelden strengere eisen, omdat een sport- en spelsituatie altijd hogere risico’s met zich meebrengt. De Hoge Raad heeft bepaald dat het overtreden van een spelregel niet zonder meer onrechtmatig is, maar wel een factor is die meeweegt bij de uiteindelijke beslissing. In casu heeft het Hof met juistheid geoordeeld dat de gedraging van Dekker een onrechtmatige daad oplevert jegens Van der Heide. Je mag er namelijk vanuit gaan dat de deelnemers zich aan de spelregels houden en onnodige blessures voorkomen.