Bestuursrecht – Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051

  • Datum: 26 maart 1996

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1 Gw

Casus

Rasti Rostelli is de naam van een act. Het ging om hypnoshows. De hypnoseshow had een aanvraag ingediend om in de gemeente Rijssen in een door de gemeente beheerd gebouw een show te organiseren. De gemeente weigerde deze aanvraag op grond van hun algemene voorwaarden: ‘activiteiten mogen niet godslasterlijk, zedenbedervend of provocerend mogen zijn, geen liederlijke taal/uitbeelding mogen bevatten en niet beledigend mogen zijn voor het Koninklijk Huis.’

Rechtsvraag

Mag de gemeente de hypnoseshow zomaar verbieden?

Hoge Raad

De Hoge Raad achtte het verbieden van de shows in strijd met de vrijheid van meningsuiting in de zin van art. 7 lid 3 Gw. Ook het gelijkheidsbeginsel in de zin van art. 1 Gw was in het gedrang, omdat andere shows wel waren toegestaan en er de gemeente met name op de aard van de show een bezwaar had.

Rechtsregel

Dit arrest laat een toepassing zien van het gelijkheidsbeginsel in de zin van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, tenzij het onderscheid objectief redelijkerwijs kan worden gerechtvaardigd.