Privaatrecht – Wielemaker/De Schelde LJNAB9771

  • Datum: 7 mei 1976

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De heer Wielemaker is in dienst van De Schelde. Op 17 en 18 februari 1972 is er sprake van een groep arbeiders die voor de toegangspoorten van het bedrijf De Schelde staken.
Door deze staking zijn de toegangspoorten geblokkeerd waardoor het voor de heer Wielemaker en het merendeel van zijn collega’s onmogelijk is om het terrein te betreden. Het betreft een wilde staking als protest tegen een niet welgevallig vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Wielemaker houdt zich gedurende de stakingsdagen ten volle bereid om de bedongen arbeid te verrichten en is daarvoor op de normale tijden naar zijn werk gegaan. De Schelde gaat in dit geding er vanuit dat die bereidheid bestond en dat dit ook is gebleken. Wielemaker vordert betaling van loon en wettelijke rente over de twee dagen waarop hij zijn arbeid niet heeft kunnen verrichten

Rechtsvraag

Komt de staking voor risico van de werknemer?

Lagere rechters

De Kantonrechter rekent deze staking meer tot de risicosfeer van de werkgever gerekend, omdat deze uitging van een zeer beperkte groep werknemers van korte duur is geweest, terwijl W. er in ieder geval geheel buiten stond. De Rechtbank oordeelt dat de onderhavige ‘wilde staking’ tot de risicosfeer van de werknemer behoort, omdat de staking een regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden tot inzet had en dat de gevolgen van de staking alle werknemers zouden raken. Hieruit leidt de rechtbank af dat met uitzondering van degenen die ten tijde van de staking ondubbelzinnig te kennen hebben gegeven de gevolgen van de actie niet voor hun rekening te willen nemen of die zich tegen de actie zouden hebben verzet, alle werknemers van De Schelde als een belanghebbend collectief tegenover de werkgever stonden.

Hoge Raad

De omstandigheid dat de gevolgen van een protestactie alle werknemers van de onderneming zouden kunnen raken, kan niet zomaar en op zichzelf tot de conclusie leiden dat zo’n actie als werk verhinderende omstandigheid ook ten aanzien van de arbeiders die werkwillig waren en geheel buiten de actie stonden, meer in de risicosfeer van de werkgever ligt dan in die van de werknemer. Bij een algemene georganiseerde arbeidsvoorwaarden staking komt de staking voor rekening van de werknemers. Die staking ligt in de risicosfeer van de werknemer. Dit geldt ook voor de werkwilligen. Bij een korte wilde protestactie ligt het meer in de risicosfeer van de werkgever en hebben de werkwilligen wel recht op loon. De stakers hebben in alle gevallen geen recht op loon.