Europees recht – Åkerberg Fransson

  • Datum: 26 februari 2013

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

De Zweedse visser Akerberg Fransson wordt ervan verdacht ernstige belastingfraude te hebben gepleegd. Hij zou in 2004-2005 zijn aangifteverplichtingen niet zijn nagekomen. Hij moet hiervoor verschijnen bij de rechtbank, maar hij heeft ook een boete van de belastingdienst gekregen. Dit is in strijd met het ne bis in idem beginsel. Dit is niet toegestaan volgens het Unierecht, maar omdat het hier over belasting gaat heeft de Unie er niets over te zeggen omdat belasting uitgezonderd is van harmonisering.