Strafrecht – Onderzoek smartphone ECLI:NL:HR:2017:584

  • Datum: 4 april 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 94 Sv

Casus

Verdachte werd aangehouden. Zijn telefoon is hierbij door een opsporingsambtenaar in beslag genomen. Aan de telefoon heeft een onderzoek met betrekking tot de contactgegevens, oproepgeschiedenis en berichten plaatsgevonden. Dit bewijs heeft er mede toe geleid dat de verdachte is veroordeeld wegens medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet.

Rechtsvraag

Is het uitlezen van gegevens van de smartphone, onrechtmatig aangezien art. 94 Sv hiervoor onvoldoende grondslag biedt?

Hof

Het Hof overweegt dat op grond van art. 94 Sv, alle voorwerpen die bij kunnen dragen aan het achterhalen van de waarheid, vatbaar zijn voor inbeslagneming. Computers vormen hier geen uitzondering op. Met deze overweging herhaalt het hof de vaste jurisprudentie.

Met betrekking tot het doorzoeken van gegevens op de smartphone stelt het hof dat smartphones, gezien het doel en de strekking van art. 94 Sv, ook geen uitzondering op de hoofdregel vormen. Art. 94 Sv biedt dus voldoende grondslag voor het doorzoeken van smartphones, aldus het Hof.

Hoge Raad

De Hoge Raad herhaalt de vaste jurisprudentie met betrekking tot art. 94 Sv (evenals het Hof). Vervolgens wordt echter door de Hoge Raad gesteld dat art. 94 Sv niet altijd een voldoende grondslag biedt voor het doorzoeken van een smartphone. Hiervoor is beslissend of sprake is van een beperkte of een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Om hierover te kunnen oordelen moet mede worden gelet op de hoeveelheid onderzochte gegevens en de gerichtheid van het onderzoek. Een meer dan beperkte inbreuk zal zich voordoen als een min of meer compleet beeld is verkregen van het persoonlijk leven van de gebruiker van de smartphone. Als een meer dan beperkte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer, worden, door doorzoeking van de smartphone, art. 10 Gw en art. 8 EVRM geschonden.

De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak en verwijst de zaak terug naar het Hof.