Privaatrecht – Van der Lugt/ Zegers ECLI:NL:HR:1998:ZC2798

  • Datum: 4 december 1998

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Zegers verrichte werkzaamheden in de woning van Van der Lugt. De werkzaamheden zouden worden gecalculeerd en Van der Lugt zou een specificatie ontvangen van het aantal arbeidsuren en de materialen. Van der Lugt heeft nagelaten om het laatste gedeelte van de vordering te betalen aan Zegers. Zegers vordert dan ook een te betalen bedrag van Van der Lugt. In de processtukken wordt de naam van Zegers onjuist weergegeven.

Rechtsvraag

In hoeverre is rectificatie mogelijk van een onjuiste partij-aanduiding in processtukken?
Mogen feitelijke gronden aangevuld worden wanneer de vordering al verjaard is?

Hoge Raad

Er rust een zorgvuldigheidsplicht op de eisende partij om de naam en dus de identiteit op een juiste manier weer te geven, zodat hier later geen misverstanden uit kunnen voortvloeien. Dit neemt niet weg dat de eisende partij een gemaakte vergissing niet kan rectificeren. Rectificatie kan plaatsvinden wanneer de gedaagde niet wordt benadeeld door de vergissing en niet wordt benadeeld door een rectificatie. Tevens is rectificatie toegestaan wanneer de gedaagde niet in zijn verdediging wordt geschaad en wanneer de rectificatie tijdig plaatsvindt.

Naar aanleiding van brieven tussen Zegers en Van der Lugt blijkt dat Van der Lugt het recht op betaling heeft erkend. Hierdoor is een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen van vijf jaren. Van verjaring van de vordering is dus geen sprake.