Strafrecht – Belminuten ECLI:NL:HR:2012:BQ6575

  • Datum: 31 januari 2012

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 310 Sr

Casus

Een persoon heeft van 15 maart 2007 tot en met 30 september 2007 heeft een aantal belminuten ter waarde van 2549,07 euro en een aantal sms-berichten ter waarde van 100,24 euro wederrechtelijk toegeëigend. Deze toe-eigening had hij al van tevoren in zijn hoofd. Nadat hij ontslagen was als technisch beheerder, is hij gebruik blijven maken van de simkaart van zijn oude werk. De werkgever doet daarom aangifte van diefstal.

Rechtsvraag

Is er sprake van diefstal in de zin van artikel 310 Sr?

Hoge Raad

Bij het hof is de raadsvrouw van mening dat belminuten en sms-berichten niet aangemerkt kunnen worden als een goed in de zin van artikel 310 Sr. Echter, het hof oordeelt dat het wel aangemerkt kan worden als een goed in de zin van artikel 310 Sr, gelet op de functie die het vertegenwoordigt in het maatschappelijke verkeer. Er wordt dan ook door hen verklaard dat er sprake is van diefstal. De Hoge Raad is het hier mee eens. Echter, het bewijs is volgens de Hoge Raad niet geheel goed aangeleverd en de zaak zal terug moeten naar het gerechtshof en opnieuw bekeken moeten worden.