Strafrecht – Salduz/ Turkije ECLI:NL:XX:2008:BH0402

  • Datum: 27 november 2008

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6 EVRM

Casus

De 17-jarige Salduz claimde dat hij tijdens een politieverhoor onder druk was gezet en was geslagen. Daarnaast zou Salduz pas na verschillende verhoren een advocaat toegewezen hebben gekregen. Zijn veroordeling was onder andere gebaseerd op verhoren die hij had afgelegd zonder de aanwezigheid van een advocaat.

Rechtsvraag

Is het recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM) geschonden?

EHRM

Artikel 6 EVRM wordt volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onder meer uitgelegd als het recht van een aangehoudene op rechtsbijstand voorafgaande aan een verhoor (consultatiebijstand). Jeugdige verdachten hebben tevens recht op rechtsbijstand tijdens het politieverhoor (verhoorbijstand).