Strafrecht – Valse sleutel ECLI:NL:PHR:1986:AC9359

  • Datum: 20 mei 1986

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: 90 Sr

Casus

Een man heeft in juli 1983 in de gemeente Hengelo een aantal sieraden weggenomen uit de woning van het slachtoffer met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening. De verdachte heeft de sleutelbos van het slachtoffer uit de tas gehaald die hij bij zich had. Met de huissleutel heeft hij de voordeur van de woning van de verdachte geopend. Hij nam een zakje met diverse juwelen en munten mee. Zie r.o. 4.2 en 4.3.

Rechtsvraag

Is de huissleutel – welke tot opening van het slot van de toegangsdeur van de woning van het slachtoffer leidt – gebruikt door de verdachte die hiertoe geen recht had, een valse sleutel in de zin van artikel 90 Sr?

Hoge Raad

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte zich de toegang tot de in de bewezenverklaring bedoelde woning heeft verschaft met een door hem ontvreemde huissleutel. Daarvan uitgaande heeft het hof terecht geoordeeld dat aldus de toegang is verschaft met een valse sleutel. Zie r.o. 5.2 en 5.3.

Rechtsregel

Een huissleutel welke tot opening van het slot van de toegangsdeur van een woning wordt gebruikt door iemand die daartoe geen recht heeft, is ten aanzien van dat slot een valse sleutel. Zie r.o. 5.1.