Strafrecht – Aanmerkelijke kans ECLI:NL:HR:2018:718

  • Datum: 29 mei 2018

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In casu speelt de vraag of de verdachte opzettelijk en wederrechtelijk het dier van een ander heeft beschadigd. Er wordt betwist dat hier de aanmerkelijke kans is aanvaard.

Rechtsvraag

Wanneer is er sprake van een aanmerkelijke kans?

Rechtsoverweging

Voor voorwaardelijk opzet is niet voldoende dat de verdachte de wetenschap heeft dat het gevolg zal intreden (de bewustheid), maar ook of hij de kans op dit gevolg bewust heeft aanvaard. Indien hij de kans namelijk niet bewust heeft aanvaard, dan is er slechts sprake van bewuste schuld. Om te kunnen worden bewezen of er sprake is van voorwaardelijk opzet dan wel bewuste schuld, zal er worden gekeken naar de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigenverklaringen. Anders zal het afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval en hun uiterlijke verschijningsvorm zal worden aangenomen, behoudens contra-indicaties.

Rechtsregel

Onder ‘de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans’ moet worden verstaan de in de gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. Dit kan ook worden opgevat als de ‘geenzins als denkbeeldig te verwaarlozen kans’