Privaatrecht – Wisman/ Trijber ECLI:NL:HR:1997:ZC2324

  • Datum: 28 maart 1997

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Het bedrijf Renger Beheer BV wordt bestuurd door een aantal mensen en zij kunnen alleen gezamenlijk aandelen kopen.
Nadat Wisman zich voordoet als bevoegd vertegenwoordiger van Renger Beheer BV, koopt Trijber via hem een deel van de aandelen in Renger voor 1 gulden. De andere bestuurders vinden 1 gulden te weinig en Trijber moet uiteindelijk 30.001 gulden betalen. Trijber wil een schadevergoeding van Wisman, omdat hij in eerste instantie maar 1 gulden hoefde te betalen en nu 30.001 gulden.

Rechtsvraag

Bij ontbinding van de overeenkomst wegens niet-nakoming geldt als regel dat de omvang van de schadevergoeding moet worden vastgesteld door de hypothetische situatie waarin de schuldeiser zou hebben verkeerd bij nakoming van de overeenkomst te vergelijken met de feitelijke situatie waarin de schuldeiser verkeert na ontbinding van de overeenkomst. Wat moet er bij onbevoegde vertegenwoordiging worden vergoed?

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij onbevoegde vertegenwoordiging de onbevoegde vertegenwoordiger aan de derde moet vergoeden een bedrag dat ‘mede het voordeel omvat dat de niet tot stand gekomen overeenkomst voor de derde zou hebben meegebracht’. Dit wordt ook wel het positief contractsbelang genoemd.