Europees recht – Test-Achats

  • Datum: 1 maart 2011

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

In deze uitspraak gaat het over het beginsel van gelijkheid en (non)discriminatie. De verzoekers in het geding hebben beroep ingesteld bij het Belgische Grondwettelijk Hof tot vernietiging van een Belgische wet die Richtlijn 2004/113/EG in het Belgische recht implementeert. Art. 5 lid 2 van deze richtlijn bevat een uitzondering omtrent het beoordelen van een bepaald risico, waar de sekse een rol speelt. Het beoordelen van dit risico heeft gevolgen voor de verschillen in premies en uitkeringen. Het Grondwettelijk Hof stelt hierover een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.

Art. 5 lid 2 van de richtlijn strijkt volgens het Hof niet met het door deze richtlijn nagestreefde doel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen. Hierdoor dient de richtlijn na het verstrijken van de overgangsperiode als ongeldig te worden geacht.