Privaatrecht – Brok/Huberts NJ 1998, 272

  • Datum: 9 januari 1998

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:74 lid 1 Bw

Feiten

Huberts koopt een jonge rashond van Brok. Deze hond zou een stamboom hebben. Verder zou de hond geen afwijkingen hebben. Dit bleek toch wel het geval. Hier was zelfs een operatie voor nodig. Huberts probeert de kosten van de operatie op Brok te verhalen. De hond voldoet immers niet aan de eisen waar Huberts tijdens het sluiten van de overeenkomst wel verwachtte.

Rechtsvraag

Is er sprake van een toerekenbare tekortkoming?

Overweging

Artikel 6:74 lid 1 BW en art. 6:75 BW zijn van toepassing op deze casus. Hier vloeit uit voort dat een tekortkoming altijd toerekenbaar dient te zijn, wil deze in aanmerking komen voor schadevergoeding. Het enkele feit dat de afgeleverde zaak niet beantwoordde aan de overeenkomst, is onvoldoende om aansprakelijkheid van Brok voor schadevergoeding aan te nemen.

Rechtsregel

Een enkele tekortkoming is niet voldoende voor schadevergoeding op grond van wanprestatie. Deze tekortkoming moet ook toerekenbaar zijn. Als er non-conform de overeenkomst wordt nagekomen, betekent dit nog niet dat de toerekenbaarheid non-conform is.