Staatsrecht – Wilnisser Visser ECLI:NL:HR:1922:AG1784

  • Datum: 13 februari 1922

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 135 Gemeentewet

De feiten

In dit arrest werd het in de gemeente Wilnis verboden om op zondag te vissen. Verdachte heeft op een zondag gevist in de Wilnissche plassen. Dit is in strijd met de APV. De kantonrechter besloot verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging omdat de APV als onverbindend werd gezien. De verbodsbepaling was namelijk te ruim geformuleerd en overtrad daarmee de bepaling vastgelegd in artikel 135 van de Gemeentewet. De gemeente heeft de benedengrens overschreden. De APV was zo algemeen geformuleerd dat de openbare gedragingen hier niet ook onder vielen. De privacy van de burger werd dusdanig aangetast

Rechtsvraag

Is de APV te ruim geformuleerd en dus in strijd met art. 135 Gemeentewet?

Rechtsregel

Gemeenten zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheid gebonden aan een boven- en benedengrens. In deze casus is de APV onverbindend verklaard omdat de gemeente de ondergrens overtrad.