Intellectueel-eigendomsrecht – GS Media/Sanoma, Playboy & Britt
Dekker ECLI:EU:C:2016:644

  • Datum: 8 september 2016

  • Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 5 Auteurswet

Casus

GS Media is de houder van de site GeenStijl. Sanoma is de uitgever van het tijdschrift Playboy. Fotograaf C. Hermès had een fotoshoot met Britt Dekker en had Sanoma het uitsluitend recht verleend de foto’s te publiceren in het tijdschrift Playboy. Voordat de foto’s in het tijdschrift gepubliceerd waren, lekten de foto’s uit op de site GeenStijl waar iemand onder een pseudoniem een hyperlink had geplaatst naar een externe site waar de foto’s konden worden gedownload. GS media weigerde de plaatsing van de hyperlink te verwijderen.

Rechtsvraag

Is sprake van een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wanneer een ander dan de auteursrechthebbende door middel van een hyperlink op een door hem beheerde website verwijst naar een door een derde beheerde, voor het algemene internetpubliek toegankelijke website, waarop het werk zonder toestemming van de rechthebbende beschikbaar is gesteld?

Rechtsoverweging

Voor een inbreuk op het auteursrecht moet het gaan om een ‘mededeling aan het publiek’. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft geoordeeld dat het moet gaan om een verspreiding aan een redelijk grote groep mensen, welke overigens nieuw moet zijn met het materiaal. Hierna fermt het Hof zich over de vraag of het plaatsen van een hyperlink kan worden gekwalificeerd als een ‘mededeling aan het publiek’.

In dit geval is er een hyperlink geplaatst naar een website waar de foto’s konden worden gedownload. Het uploaden van de foto’s naar de website kan worden gekwalificeerd als een ‘mededeling aan het publiek’, omdat de foto’s worden geïntroduceerd aan een geheel nieuwe doelgroep; de internetgebruikers. Door het plaatsen van een hyperlink naar de bestanden wordt alleen het bekend maken van de fotos gefacaliteerd. Echter, wanneer een persoon op de hoogte is van de illegaliteit (in de zin van het auteursrecht) van de inhoud van de website waarnaar hij een hyperlink plaatst, vormt dit wel een ‘mededeling aan het publiek’.

Rechtsregel

Het plaatsen van een hyperlink vormt geen ‘mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29, tenzij de plaatser van de hyperlink afweet van een inbreuk op auteursrechten verbonden aan de site waarnaar wordt gehyperlinkt.