Privaatrecht – Muller Q.Q./Hoogheemraadschap schieland en krimpenerwaard NJ 2012, 312

  • Datum: 9 oktober 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Het Hoogheemraadschap heeft een stuk grond gekocht om een waterplan te kunnen uitvoeren. In de koopovereenkomst werd gezegd dat het Hoogheemraadschap het perceel mocht gebruiken zodra zij dit nodig had. Op dat moment zou dan de leveringsakte worden opgemaakt. Dit is echter nooit gebeurd. De oorspronkelijke verkoper verkoopt het perceel na 26 jaar onafgebroken bezit van het Hoogheemraadschap door. Het Hoogheemraadschap is het hier niet mee eens en stelt dat zij door verkrijgende verjaring eigenaar is geworden van het stuk grond.

Rechtsvraag

Is het Hoogheemraadschap eigenaar van de grond door verkrijgende verjaring?

Overweging

Volgens de Hoge Raad is het mogelijk dat een koper de feitelijke macht krijgt over een zaak terwijl er nog helemaal geen sprake is van overdracht. De koper moet dan naar verkeersopvatting als bezitter worden beschouwd.

In casu was dit het geval. Het zou ook niet logisch zijn als de Hoogheemraadschap houder zou zijn omdat dan alle bebouwingen op het perceel door natrekking eigendom zouden zijn geworden van de verkoper. Daarnaast speelt dit al voor een lange tijd, meer dan twintig jaar. Het Hoogheemraadschap is eigenaar geworden van het perceel.

Rechtsregel

Soms kan een beoogd verkrijger zonder dat er geleverd een goed feitelijk in bezit nemen. Als dit meer dan twintig jaar doorgaat, kan de koper op grond van verkrijgende verjaring eigenaar worden.