Privaatrecht – Jans/ FCN ECLI:NL:HR:1998:ZC2555

  • Datum: 23 januari 1998

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

FCN versterkt krediet aan Jans, zodat hij in huurkoop een auto kan kopen. De auto blijkt gebreken te hebben en dus eist Jans ontbinding van de huurkoopovereenkomst. Jans stopt ook met het terugbetalen van het krediet aan FCN. FCN vordert betaling van het krediet. Jans stelt zich op het standpunt dat hij het krediet niet terug hoeft te betalen, omdat de huurkoopovereenkomst en daarmee ook de financieringsovereenkomst op grond van dwaling/bedrog buitengerechtelijk heeft ontbonden.

Rechtsregel

Als je de huurovereenkomst ontbindt wordt dan ook automatisch de financieringsovereenkomst ontbonden?

Hoge Raad

Eerst moet er gekeken worden of er inderdaad voldoende verbondenheid is tussen de huurovereenkomst en de financieringsovereenkomst, deze verbondenheid mag niet automatisch aangenomen worden. Om te kijken of er voldoende verbondenheid is tussen de huurovereenkomst en de financieringsovereenkomst moet er gekeken worden naar de omstandigheden van het geval.