Privaatrecht – Oerlemans/Driessen NJ 2002, 213

  • Datum: 27 april 2001

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Driessen heeft een rozenkwekerij. Om mooie rozen te krijgen, gebruikt hij hiervoor het product BioFer. Oerlemans verkoopt deze meststof aan hem. De rozen van Driessen lijden schade door dit product. Hier stelt hij Oerlemans voor aansprakelijk. Echter, Oerlemans verkoopt het product alleen maar door in vaten van iemand anders. Hij heeft er geen idee van dat het vat verontreinigd was en stelt dat hij slechts een doorgeefluik was.

Rechtsvraag

Komt de non-conformiteit van een industrieel vervaardigde zaak voor risico van de verkoper (Oerlemans)?

Overweging

Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van tekortkoming in de nakoming. Dit zorgt ervoor dat er een verplichting tot het betalen van schadevergoeding ontstaat. Echter, in dit geval kan het niet aan Oerlemans worden toegerekend. Ondanks dat valt het toch onder zijn risico. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Rechtsregel

Op grond van de verkeersopvatting komt de schade die ontstaat door een gebrek in een product dat de verkoper niet zelf heeft geproduceerd, dat geheel buiten zijn toedoen is ontstaan en dat hij niet kende noch behoorde te kennen voor zijn rekening. Hier kan slechts onder bijzondere omstandigheden van worden afgeweken. Het bestaan van zulke omstandigheden zal niet snel worden aangenomen.