Privaatrecht – Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579

  • Datum: 1 mei 1980

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 25 WOR

Casus

Een ondernemer van het Linge Ziekenhuis besluit tot sluiting en functiewijziging van het ziekenhuis. Hiertoe vraagt hij om goedkeuring van de staatssecretaris. Volgens de ondernemer werd hiermee beoogd om een vrijblijvend oordeel te verkrijgen. De ondernemingsraad heeft voor deze sluiting geen akkoord gegeven en stelt beroep in bij de Ondernemingskamer, omdat zij meent dat in strijd is gehandeld met art. 25 WOR.

Rechtsvraag

Kan een besluit in redelijkheid tot stand komen, wanneer de ondernemingsraad niet om advies is gevraagd?

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer is van oordeel dat het advies van de staatssecretaris beschouwd moet worden als besluit. Tegen dit besluit staat beroep open, nu het besluit van de ondernemer niet in overeenstemming is met het door de ondernemingsraad uitgebrachte advies. Had de ondernemer het besluit eigenlijk al genomen voordat hij advies had gevraagd aan de ondernemersraad, dan heeft dit geen wezenlijk invloed op het besluit en is voorbijgegaan aan de functie van de ondernemingsraad.