Burgelijk procesrecht – Guldemond/Noordwijkerhout ECLI:NL:HR:1915:AG1773

  • Datum: 31 december 1915

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Burgelijk procesrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Guldemond is eigenaar van een stuk grond en heeft in deze grond een vaarsloot gegraven. Een openbaar voetpad dat over zijn terrein loopt, is daardoor in tweeën gesneden. Negen jaar later maakt de gemeente Noordwijkerhout bezwaar tegen de sloot.
De gemeente begint de sloot met zand te dempen op de plaats waar deze het voetpad kruist. Guldemond dagvaardt gemeente voor de burgerlijke rechter. De gemeente besluit dat de burgerlijke rechter onbevoegd is.

Rechtsvraag

Was de burgerlijke rechter in casu bevoegd te oordelen over het geschil? Waardoor wordt zijn competentie bepaald?

Overweging

De Hoge Raad stelt dat de burgerlijke rechter wel bevoegd is, omdat Guldemond zijn vordering gebaseerd heeft op een regel van burgerlijk recht (het handhaven van het ongestoorde bezit van zijn sloot). Het privaatrechtelijke of publiekrechtelijke karakter van het geschil bepaalt dus niet de bevoegdheid van de burgerlijke rechter.

Rechtsregel

De grondslag van de vordering van de eisende partij bepaalt de competentie van de burgerlijke rechter. Als deze zijn vordering baseert op een privaatrechtelijke regel is dus de burgerlijke rechter bevoegd.