Staatsrecht – Landelijke specialisten vereniging NJ 1984/360

  • Datum: 6 mei 1983

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 134 Gw

Casus

De toenmalige Minister van Economische Zaken had samen met de toenmalige Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne een Prijzenbeschikking vastgesteld. Dankzij deze beschikking werden de tarieven van medische specialisten aan een maximum gebonden. De Landelijke Specialisten Vereniging spande een kort geding aan. Volgens hen moest deze beschikking (een algemeen verbindend voorschrift) buiten werking worden gesteld.

Rechtsvraag

Kan een algemeen verbindend voorschrift buiten werking worden gesteld?

Overweging

De Hoge Raad zei dat een algemeen verbindend voorschrift (hierna: een avv) buiten werking kan worden gesteld, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

De avv is onmiskenbaar onverbindend;
Als de avv toch uitgevoerd zal worden, wordt er grote schade verwacht;
Om een voorziening te treffen, staat geen andere rechtsgang open.

De beschikking voldeed volgens de Hoge Raad aan deze voorwaarden en werd daarom buiten werking gesteld.

Rechtsregel

Een avv kan buiten werking worden gesteld als:

De avv onmiskenbaar onverbindend is;
Er grote schade wordt verwacht als de avv toch uitgevoerd zal worden;

Er geen andere rechtsgang openstaat om een voorziening te treffen.