Privaatrecht – Hofland/Hennis ECLI:NL:HR:1981:AG41771

  • Datum: 10 april 1981

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:217- 6:219 Bw

Casus

Hofland biedt via een makelaar zijn woning in een woninggids te koop aan. Hennis bezichtigt het huis en hij deelt na de bezichtiging mee aan de makelaar dat hij het huis wil kopen. Hofland weigert bij nader inzien zijn aanbod gestand te doen. Hij meende dat zijn aanbod vrijblijvend was.

Rechtsvraag

Levert een advertentie een vrijblijvend aanbod op?

Overweging

De Hoge Raad was het eens met Hofland. Het te koop aanbieden van een huis in een woongids kan volgens de Hoge Raad in het algemeen niet gezien worden als een aanbod. Het moet gezien worden als een uitnodiging tot onderhandeling. Hierbij kunnen onder andere de prijs, verdere voorwaarden en de wederpartij van belang zijn.

Rechtsregel

Een advertentie waarin een individueel bepaald goed te koop aangeboden wordt, is geen (vrijblijvend) aanbod maar een uitnodiging tot onderhandelen. Hierbij zijn verschillende factoren van belang.