Privaatrecht – Kuunders/Swinkels ECLI:NL:HR:2004:AO6913

  • Datum: 18 juni 2004

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Swinkels is de vaste elektricien van Kuunders. Kuunders heeft een varkensfok- en mestbedrijf. In dit bedrijf heeft Kuunders ventilatoren laten plaatsen door Swinkels. Op een gegeven moment vallen de ventilatoren uit door een aardlek. Hiervan heeft Kuunders geen melding gekregen omdat het alarm uit stond. Kuunders wil nu van Swinkels de schade vergoed zien, aangezien hij het alarm niet heeft aangezet nadat hij zijn werkzaamheden aan de ventilatoren heeft verricht. Swinkels heeft echter een exoneratiebeding.

Rechtsvraag

Kan in dit geval door Swinkels een beroep worden gedaan op het exoneratiebeding?

Overweging

De rechtbank heeft de vordering van Kuunders afgewezen. Het Hof is van mening dat Swinkels zich op zijn exoneratiebeding kan beroepen.
De Hoge Raad is daarentegen van mening dat het exoneratiebeding buiten toepassing moet blijven, aangezien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Swinkels kan dus geen beroep doen op het exoneratiebeding.

Rechtsregel

Als er sprake is van een exoneratiebeding kan deze alleen worden toegepast als er geen sprake is van “omstandigheden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn”. Dit betekent dat er geen sprake moet zijn van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de schuldenaar of van de personen die met de leiding over zijn bedrijf zijn belast.