Privaatrecht – Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156

  • Datum: 20 juli 2021

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Overijssel

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:653 BW

Casus

In deze zaak is een man pas elf dagen in dienst bij een nieuw bedrijf als hij een aanbod krijgt van een concurrent. Hij besluit zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. In deze overeenkomst staat echter een concurrentiebeding opgenomen waarin staat dat het verboden is om bij een concurrent te gaan werken. De werkgever wil dat de voormalig werknemer zijn werkzaamheden bij de concurrent staakt en stapt naar de rechter.

Rechtsvraag

Kan een werkgever een werknemer aan een concurrentiebeding ex art. 7:653 BW houden indien deze slechts een aantal dagen in dienst is geweest?

Rechtbank

Een concurrentiebeding kan door een rechter gedeeltelijk of volledig vernietigd worden, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een belangenafweging. De rechtbank oordeelt dat de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het handhaven van het beding. Een concurrentiebeding heeft namelijk tot doel het voorkomen van verspreiding van bedrijfsgevoelige informatie en kennis aan een concurrent. De werknemer heeft bewust getekend voor de arbeidsovereenkomst en derhalve ingestemd met de bedingen die hierbij horen. Daarnaast dient een werknemer op grond van het goed werknemerschap ex art. 7:611 BW rekenschap te houden met de belangen van de werkgever.