Privaatrecht – Duwbak Linda ECLI:NL:HR:2004:AO6012

  • Datum: 7 mei 2004

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Hier ging het om het vaartuig ‘de Linda’, dat was vastgelegd aan vaartuigen van Van Hasselt. Linda was gekeurd door een deskundige van de Staat en deze had een certificaat van goedkeuring afgegeven wat nog 7 jaar geldig zou zijn. Vervolgens is de Linda gezonken en hierbij werden een aantal andere schepen mee naar de bodem getrokken. De eigenaren van die schepen wilden de schade aan hun boten vergoed zien door de Staat en meenden dat de Staat onrechtmatig had gehandeld.

Rechtsvraag

Is de Staat aansprakelijk voor de schade?

Hoge Raad

Hier moet gekeken worden naar de strekking van het desbetreffende veiligheidsreglement. Dit blijkt bevorderen van de scheepvaart in algemene zin te zijn. Vermogensbelangen worden hier dus niet door beschermd en de Staat hoeft geen schadevergoeding te betalen. Er is dus niet voldaan aan het relativiteitsvereiste.