Staatsrecht – Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342)

  • Datum: 16 december 2016

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 172 lid 1 Gemeentewet

Casus

Het college van B&W van Hilversum wijst het winkel- en uitgaanscentrum van Hilversum aan als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken. Verschillende belanghebbenden maken bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit. De belanghebbenden en nu appellanten zijn verkopers van vuurwerkverkopers in Hilversum. De appellanten menen dat dat het college niet bevoegd was tot het nemen van het Aanwijzingsbesluit. Het gaat volgens hen om handhaving van de openbare orde, wat volgens art. 172 lid 1 Gemeentewet een exclusieve bevoegdheid is van de burgemeester.

Rechtsvraag

Was het college van B&W bevoegd om het Aanwijzingsbesluit te nemen?

Overweging

De Afdeling oordeelt dat er geen sprake is van een bevoegdheid tot handhaving van de openbare orde. Er is hier namelijk geen sprake van het ‘feitelijk herstellen en bewaren’ van de openbare orde. Het gaat in dit geval namelijk om regelgeving vaststellen op het terrein van de openbare orde en dit is geen feitelijk handelen. Het college is daarom bevoegd om nadere regelgeving op het terrein van de openbare orde vast te stellen.

Rechtsregel

Bij de exclusieve bevoegdheid tot het handhaven van de openbare orde van de burgemeester uit art. 172 lid 1 Gemeentewet gaat het om het feitelijk herstellen en bewaren van de openbare orde en niet om het vaststellen van regelgeving. Het college was dus wel bevoegd tot het nemen van het Aanwijzingsbesluit, omdat het niet gaat om feitelijk handelen.