Bestuursrecht – Tijdelijke illegale benzinepomp I (Ameland) ECLI:NL:RVS:2008:BG8294

  • Datum: 24 december 2008

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Er kwam een nieuwe concurrerende benzinepomp op een bedrijventerrein op Ameland. Het College van burgemeester en wethouders verleende hiervoor een vergunning. Dit moest, want in het bestemmingsplan was dit eigenlijk niet toegestaan. De al bestaande benzinepomphouder was het hier niet mee eens en ging in bezwaar. Hierop volgde een besluit. De bestuursrechter vernietigde dit besluit wat ervoor zorgde dat het exploiteren van een benzinepomp illegaal werd. Het gaat hier om een tijdelijke situatie. Er ontstond echter wel schade voor de benzinepomphouder.

Rechtsvraag

Is er sprake van een causaal verband als het gaat om een eerder vernietigd besluit?

Oordeel Hoge Rechter

De Afdeling overweegt dat er alleen sprake is van een causaal verband tussen het besluit en de schade als er sprake is van een situatie waarin de schade niet als gevolg van dat besluit kan worden weggedacht. Hierbij moet ook gelet worden op de aard van de aansprakelijkheid en de schade. Als op het moment dat er een onrechtmatig besluit genomen wordt ook een mogelijkheid tot het nemen van een rechtmatig besluit bestond die dezelfde schade teweeg zou hebben gebracht, is er geen sprake van een causaal verband.

Rechtsregel

Er is geen sprake van een causaal verband tussen een besluit en de schade als de mogelijkheid tot het nemen van een rechtmatig besluit bestond en dezelfde schade tot gevolg zou hebben.