Privaatrecht – Uitleg echtscheidingsconvenant ECLI:NL:HR:2015:3303

  • Datum: 13 november 2015

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In casu gaat het om twee voormalige echtgenoten die ruzie hebben gekregen over de uitleg van hun echtscheidingsconvenant. Hierin werd de huwelijksgemeenschap verdeeld. Op grond daarvan zouden certificaten van aandelen in een vennootschap van de vrouw aan de man overgaan. Er ontstaat discussie over de waarde van de certificaten. Volgens de vrouw moet enige belastingclaim voor rekening van de man komen. Dit hoeft volgens haar dus niet meer te worden meegenomen in de prijs van de certificaten. De man meent echter dat een belastingclaim wel moet worden meegenomen in de prijs.

Rechtsvraag

Moet het echtscheidingsconvenant worden uitgelegd aan de hand van de Haviltexmaatstaf?

Rechtsoverweging

De Haviltex-norm moet ook worden toegepast indien beide partijen een tegenstrijdige tekstuele uitleg aanhouden. Deze maatstaf brengt met zich mee dat ook als bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Rechtsregel

De Haviltexmaatstaf is ook van toepassing als partijen op de tekst van de overeenkomst tegenstrijdige bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beide interpretaties volstrekt onaannemelijk is.