Privaatrecht – Greenworld/Groen c.s.ECLI:NL:HR:2009:BK3078

  • Datum: 4 december 2009

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Toen de zaak aan een aantal arbiters werd voorgelegd, werd allereerst onderzocht of de partijen wel een arbitersovereenkomst waren aangegaan. Dit was echter niet het geval. Ondanks dat hier geen sprake van was, achtten de arbiters zich toch bevoegd om over de zaak te oordelen. De procespartijen waren het niet eens met de uitspraak van de arbiters en stelden beroep in bij de rechter. Die verklaart de uitspraak van de arbiters nietig. De procespartijen willen vervolgens op grond van onrechtmatige daad de arbiters tot aansprakelijkheid manen.

Rechtsvraag

Kunnen de arbiters, na vernietiging van hun uitspraak, aansprakelijk worden geacht op grond van onrechtmatige daad?

Hoge Raad

Wordt na instelling van een rechtsmiddel een dergelijke uitspraak nietig bevonden, dan kan dit slechts in uitzonderlijke gevallen leiden tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. De arbiters kunnen pas persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als zij met betrekking tot de vernietigde beslissing opzettelijk of bewust roekeloos hebben gehandeld of in andere mate grof tekort zijn geschoten in hun taakuitoefening.