Privaatrecht – Struikelen over de deurmat ECLI:NL:HR:2014:2895

  • Datum: 3 oktober 2014

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Een heftruckchauffeur breekt bij een bedrijfsongeval vier tenen. Zijn werkgever erkent hiervoor aansprakelijkheid. Op 23 juni 2006 werd Swinkels door de arboarts geadviseerd en kon hij na één of twee weken weer aan het werk. Op 28 juni 2006 heeft Swinkels voor het eerst weer op de heftruck gewerkt. Eenmaal thuisgekomen struikelt Swinkels over de deurmat, waarbij hij ernstig knieletsel oploopt. Swinkels stelt Maxit vervolgens aansprakelijk. Hij stelt dat zijn voet nog niet geheel was genezen en dat hij door de werkzaamheden op de heftruck weer last heeft gekregen van zijn voet. Als gevolg hiervan is zijn rechterbeen gaan slepen en is hij bij thuiskomst over een deurmat gestruikeld. Werkgever Maxit stelt dat hij niet aansprakelijk is en stelt vervolgens dat Swinkels op 28 juni 2006 volledig genezen was. Daarnaast stelt Marnix ook dat de toerekening aan haar van de gevolgen van die val thuis bij Swinkels niet redelijk is gezien de aard van de schade en het feit dat het causale verband ontbreekt.

Rechtsvraag

Bestaat er een causaal verband tussen het arbeidsongeval en de gevolgen van de huiselijke valpartij?

Rechtsoverweging

De kantonrechter oordeelt dat Maxit aansprakelijk is. Volgens de kantonrechter was de rechtervoet van Swinkels nog niet helemaal genezen. Verder wordt aangenomen dat het rijden op de heftruck heeft bijgedragen aan het feit dat Swinkels meer pijn aan zijn voet heeft gekregen.

Het hof is van mening dat er sprake is van het condicio sine qua non-verband, maar de toerekening van deze schadelijke gevolgen aan Maxit op grond van art. 6:98 BW is volgens het hof niet redelijk. Het knieletsel staat namelijk in een zeer ver verwijderd verband tot het oorspronkelijke arbeidsgerelateerde letsel.

De Hoge Raad overweegt dat het onduidelijk is waarom het hof van mening is dat de struikelpartij in lage mate in verband staat tot het oorspronkelijke voetletsel. Het hof had namelijk al overwogen dat het letsel van Swinkels nog niet helemaal was genezen
en dat het waarschijnlijk was dat het letsel en de pijn hebben bijgedragen aan zijn val. Daarnaast heeft het hof geoordeeld dat iemand met een gezond stel benen minder snel onderuit zou gaan dan iemand die dit niet heeft. Uitgaande van deze vaststellingen door het hof kan de Hoge Raad niet inzien dat het knieletsel veroorzaakt door de valpartij in een zeer ver verwijderd verband staat tot het oorspronkelijke voetletsel ten gevolge van het arbeidsongeval. De Hoge Raad verwijst de zaak dan ook weer terug naar het hof.

Rechtsregel

De werkgever is aansprakelijk voor het nieuwe letsel dat een werknemer thuis oploopt indien een werknemer al letsel had als gevolg van een arbeidsongeval.