Verbintenissenrecht – Goudse bouwmeester ECLI:NL:HR:1926:AG1802

  • Datum: 12 maart 1926

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Verbintenissenrecht

  • Wetsartikelen: Ontbinding/terugvordering

Casus

Een aannemer had met de gemeente-architect van Gouda afgesproken dat hij hem een bepaald bedrag zou betalen, als de aannemer van de gemeente de opdracht zou krijgen voor de bouw van een complex woningen. Het lukte: de aannemer kreeg de opdracht van de gemeente en betaalde het bedrag in steekpenningen aan de architect. Het verhaal kwam uit en de architect wilde zijn ontslag voorkomen. Hij stortte het bedrag in de gemeentekas. Hij werd toch ontslagen en de architect vorderde het bedrag terug op onverschuldigde betaling.

Rechtsvraag

Kan de architect het gestorte bedrag terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling?

Overweging

Volgens de Hoge Raad had de architect het geld terugbetaald omdat hij daartoe jegens de gemeente moreel verplicht was. Hij had voldaan aan een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat er geen sprake was van een onverschuldigde betaling maar van een verschuldigde betaling.

Rechtsregel

Een natuurlijke verbintenis kan voortvloeien uit een dringende plicht van moraal en fatsoen.