Bestuursrecht – Woonsluiting ECLI:NL:RVS:2018:738

  • Datum: 14 maart 2018

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Op 17 december 2015 heeft de politie in de door appellant bewoonde woning 6,74 g cocaïne gevonden. Als reactie hierop heeft de burgemeester bij besluit van 27 januari 2016 op grond van art. 13b van de Opiumwet de sluiting van de woning gelast.

Rechtsvraag

Is het sluiten van de woning proportioneel?

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Het hoger beroep bestaat uit 3 gronden:

1. Procesbelang:
Appellant voert aan dat de burgemeester geen procesbelang heeft bij het instellen van hoger beroep, dit omdat het beroep tegen besluit van de burgemeester ongegrond is verklaard. De afdeling oordeelt hier echter anders over. De zaak heeft een zaaksoverstijgend maatschappelijk en juridisch belang, waaronder het belang van eenduidige wet- en regelgeving. Dat belang is ermee gediend dat de hoogste bestuursrechter duidelijkheid geeft over de vragen in casu.

De burgemeester heeft dus een rechtens te beschermen belang bij inhoudelijke beoordeling van het hoger beroep.

2. Bevoegdheid tot handhavend optreden:
In de beoordeling van de argumenten van appellant, ziet de afdeling geen aanleiding om af te wijzen van de al bestaande jurisprudentie, dit betekent dat er bij een aanwezigheid in een pand van meer dan 0,5 g harddrugs, aannemelijk kan worden gesteld dat deze drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking. Appellant kan hiertegen aantonen dat de hoeveelheid drugs die appellant bezit voor eigen gebruik is.
In dit geval is er veel meer dan 0,5 g harddrugs aangetroffen in de woning. Ook kan appellant niet aantonen dat deze drugs niet in de woning liggen voor verkoop, aflevering of verstrekking. De burgemeester was dus bevoegd overgegaan tot sluiting van de woning.

3. Gebruikmaking bevoegdheid:
De burgemeester dient bij zijn beoordeling van het sluiten van de woning alle omstandigheden in zijn besluit te betrekken. Er wordt een zwaar gewicht toegekend aan het sluiten van woningen. Het sluiten van een woning en de bevoegdheid daartoe moet dan ook naar evenredigheid worden toegepast. In dit geval dient er bij een geringe overschrijding van de hoeveelheid moeten worden gekeken of een minder verstrekkende maatregel (zoals een waarschuwing) kan worden volstaan. In dit geval is de sluiting echter evenredig. Er lag een handelshoeveelheid harddrugs in de woning van appellant. Ook heeft appellant verklaard dat hij wel eens cocaïne verstrekt aan buurtbewoners.

Concluderend worden de gronden van de burgemeester gegrond verklaard en wordt het hoger beroep van appellant ongegrond verklaard.