Privaatrecht – Gispen q.q./ IFN ECLI:NL:HR: 1995:ZC1676

  • Datum: 24 maart 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 47 Fw

Aan L&V wordt een krediet verstrekt door IFN op voorwaarde dat L&V de vorderingen van haar debiteuren niet zal innen. Indien dit wel gebeurt zal IFN L&V dwingen om het bedrag van een vordering dat L&V int direct terug te betalen aan IFN.

Om art. 47 Fw op een redelijke, met de huidige eisen van zekerheid van het betalingsverkeer strokende manier uit te leggen, moet worden gelet op het woord ‘overleg’. Dit brengt het vereiste van samenspanning met zich mee. Dat houdt in dat niet enkel de schuldeiser, maar ook de schuldenaar het oogmerk had om de betaling die nog voltooid moest worden te begunstigen boven anderen. Het feit dat L&V naar aanleiding van bedreiging met opzegging van het krediet en indiening van een strafklacht is gezwicht voor de druk, laat zien dat het tussen IFN en L&V het in art. 47 Fw bedoelde overleg niet heeft plaatsgevonden.