Europees recht – Francovich

  • Datum: 19 november 1991

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Deze uitspraak gaat over staatsaansprakelijkheid. Hieruit vloeien een aantal rechtsregels voort:

• De bepalingen van de richtlijn zijn weliswaar voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk, dit betekent echter nog niet dat particulieren die bepalingen voor de nationale rechter kunnen inroepen. Er wordt in de bepalingen namelijk niet gepreciseerd wie de garantie verschuldigd is;
• Wanneer uitvoeringsmaatregelen niet tijdig zijn getroffen, kunnen belanghebbenden van die rechten deze niet voor de nationale rechter tegenover de staat inroepen;
• De staat is wel aansprakelijk voor schade die particulieren lijden als gevolg van het niet tijdig treffen van uitvoeringsmaatregelen.

Zie paragraaf 37, 41 tot en met 43, 45 en 46.