Intellectueel-eigendomsrecht – All Round/Simstars (slaafse nabootsing) ECLI:NL:HR:2017:938

  • Datum: 19 mei 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

All Round bracht onder de naam ‘Mi Moneda’ een sieradenlijn uit voor vrouwen, waaronder een hanger. Een zeer overeenkomstige hanger werd uitgebracht door Simstars onder de naam ‘Nikki Lissoni’. All Round ging in beroep tegen Simstars. Er is geen absoluut recht van intellectuele eigendom in dit geval.

Rechtsvraag

Is er sprake van slaafse nabootsing?

Rechtsoverweging

Slaafse nabootsing is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen een vordering op onrechtmatige daad openstaat. Om een geslaagd beroep te doen op slaafse nabootsing moet er aannemelijk worden gemaakt dat de producten een slaafse nabootsing zijn en ook dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verspreiding van het product wat een slaafse nabootsing vormt tegen te gaan.

Bij de beoordeling of er sprake is van nodeloze verwarring ‘is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet’.

Rechtsregel

Om van verwarring te spreken met andere producten moet het product een ‘eigen gezicht’ hebben op de markt. Dat houdt in dat het product zich moet onderscheiden in de markt. Het is gevergd van de producent van het product om andere producenten ervan te weren het product na te bootsen.