Privaatrecht – Schwarz/Gnjatovic NJ 2003, 255

  • Datum: 11 januari 2002

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Gnjatovic heeft een huurovereenkomst met Schwarz. Hij huurt een bedrijfsruimte voor een kunstgalerie. Echter, Gnjatovic gedraagt zich niet als een goede huurder. Hij is agressief tegen andere huurders, betaalt niet op tijd, gebruikt enorm veel stroom, onderhoudt de tuin niet en gebruikt de woning als woonruimte (wat in strijd in met de overeenkomst). Schwarz wil dan ook de huurovereenkomst ontbinden.

Rechtsvraag

Treedt verzuim zonder ingebrekestelling in?

Overweging

Het is in principe voor Gnjatovic nog steeds mogelijk om na te komen. Hij hoeft slechts te betalen. Toch is er door zijn wangedrag al schade geleden in het verleden. Deze schade is niet meer ongedaan te maken. Nakoming is dus toch onmogelijk. Dit zorgt ervoor dat Schwarz kan ontbinden en hiervoor geen ingebrekestelling hoeft te verzenden.

Rechtsregel

Indien een partij is tekortgeschoten in de nakoming van een dergelijke, voortdurende verplichting, kan deze weliswaar in de toekomst alsnog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming in het verleden niet ongedaan gemaakt en wat deze tekortkoming betreft, is nakoming dan ook niet meer mogelijk.