Privaatrecht – Blaauboer/Berlips W. 8191

  • Datum: 3 maart 1905

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De broers Berlips hebben percelen gekocht. Deze percelen waren bedoeld om woningen op te bouwen. De broers hadden beloofd om een weg aan te leggen tussen de verschillende percelen. De broers verkochten de percelen vervolgens door. Later werd één van de broers aangesproken door één van de kopers, genaamd Blaauboer.

Rechtsvraag

Wanneer de vorige eigenaar een verbintenis is aangegaan, die op een onroerend goed rust, is dan de verbintenis ook overgegaan op de koper (en dus de nieuwe eigenaar)?

Overweging

De rechtbank en het Hof waren het met elkaar eens. Zij vonden beiden dat de verbintenis die door de vorige eigenaar was aangegaan, ook geldt voor de nieuwe eigenaar. De Hoge Raad dacht hier anders over. De HR was van mening dat wanneer er sprake is van een verbintenis van de vorige eigenaar, deze wel overgaat als het gaat om de actieve zijde van de verbintenis. Dit houdt in dat het vorderingsrecht wel overgaat.

Rechtsregel

Wanneer er sprake is van verbintenis die is aangegaan met betrekking tot een goed gaat de actieve zijde van de verbintenis (het vorderingsrecht) wel over, maar de passieve zijde dus de schuld niet over op iemand die het goed onder bijzondere titel verkrijgt.