Bestuursrecht – Koninklijke Horeca NL ECLI:NL:RBDHA:2021:2552

  • Datum: 19 maart 2021

  • Rechtbankniveau: Rechtbank

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus heeft het kabinet financiële hulp aangeboden voor ondernemers die schade lijden. Hieronder valt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op grond van een nieuwe TVL kunnen hogere subsidies worden verstrekt. Deze verhoging zou eind februari moeten zijn ontvangen, maar nu wordt duidelijk dat dit niet gaat lukken. Om deze reden vordert Koninklijke Horeca NL in een civielrechtelijke procedure dat toch betaald wordt binnen een kortere periode dan aangegeven.

Rechtsvraag

Is de burgerlijke rechter bevoegd te oordelen over een bestuursrechtelijk geschil?

Rechtbank

Het feit dat belangen van individuen worden gebundeld door een rechtspersoon betekent niet dat deze rechtspersoon civiel kan procederen in naam van de individuen (r.o. 4.2). De gestuurde brieven kunnen worden aangemerkt als een besluit ingevolge art. 6:2 Awb (r.o. 4.3-4.4). Hiervoor staat bezwaar en beroep open. KHN wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard en het geschil moet worden afgedaan bij de bestuurlijke rechter (r.o. 4.5).