Privaatrecht – Fisser/Tycho ECLI:NL:HR:2007:BA4122

  • Datum: 22 juni 2007

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:93 Bw

Feiten

Tycho is een besloten vennootschap en sluit een overeenkomst met Fisser. Fisser wil de overeenkomst echter ontbinden. Dit vanwege het feit dat al gauw bleek dat Tycho de geheimhoudingsplicht die in de overeenkomst was opgenomen niet naleefde.

Rechtsvraag

Kan de overeenkomst door een tekortkoming (schending van de geheimhoudingsplicht) worden ontbonden?

Overweging

De rechtbank is van mening dat de overeenkomst niet kan worden ontbonden. Het Hof heeft vastgesteld dat Tycho inderdaad de overeenkomst één keer heeft geschonden, maar een ontbinding van de overeenkomst dit niet kan rechtvaardigen. De Hoge Raad is van mening dat er voor een vergoeding van schade die uit een tekortkoming voortvloeit, er geen verzuim is vereist wanneer de tekortkoming niet mogelijk is. Volgens art. 6:93 BW is er voor het vorderen van nakoming ook geen ingebrekestelling of aanmaning nodig.

Rechtsregel

Als er sprake is van een vordering tot nakoming, maar deze nakoming blijvend onmogelijk is kan de overeenkomst worden ontbonden. Hiervoor is geen ingebrekestelling of aanmaning noodzakelijk op grond van art. 6:93 BW. Indien een partij is tekortgeschoten in een voortdurende verplichting, dan zal een toekomstige nakoming van deze verplicht de eerdere schending niet ongedaan maken. Nakoming is in die zin dan ook niet meer mogelijk.