Bestuursrecht – Gedoogde Hoogeloonse Stal ECLI:NL:RVS:2019:1356

  • Datum: 24 april 2019

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 13 Awb

Feiten

Het college van B&W van de gemeente Bladel heeft een gedoogbeslissing genomen voor een eigenaar van een stal in Hoogeloon. Er is namelijk gebleken dat de stal in 1933 is gebouwd zonder vergunning en als het ware ‘illegaal’ is opgericht. In deze gedoogbeslissing staat dat de eigenaar de stal mag gebruiken tot hij deze verkoopt of tot hij komt te overlijden. De eigenaar vindt dat deze gedoogbeslissing geen juridische basis heeft en hem beperkt in zijn eigendomsrecht.

Rechtsvraag

Kan een gedoogbeslissing worden opgevat als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en staan hier bestuursrechtelijke rechtsmiddelen tegen open?

Overweging

De Afdeling overweegt dat bij een gedoogbeslissing het een complex punt betreft en het niet snel duidelijk is of er sprake is van een gedoogbeslissing waar beroep tegen open staat.
De Afdeling kan hier twee kanten op gaan, ten eerste door alle soorten gedoogbeslissingen gelijk te stellen met een Awb-besluit. En ten tweede door juist alle gedoogbeslissingen er niet mee gelijk te stellen. De Afdeling kiest voor het laatste en stelt hiermee een nieuwe lijn vast.

Rechtsregel

Een gedoogbeslissing met inbegrip van weigering een beslissing te nemen of de intrekking ervan, valt niet op te vatten als een besluit in de zin van de Awb. Er staat ook geen beroep open tegen een gedoogbeslissing.