Bestuursrecht – Aanwijzingsbesluit Zijkanaal D ECLI:NL:RVS:2015:3510

  • Datum: 18 november 2015

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Bij besluit heeft de raad het aanwijzingsbesluit ligplaatsen Zijkanaal D vastgesteld. De plaats waar de appellant zijn woonschip heeft gevestigd, is daarbij niet de aangewezen ligplaats. Het aanwijzen van een ligplaats staat los van een individueel recht op legalisering in de vorm van een ligplaatsvergunning. Het college is bevoegd ligplaatsvergunningen te verlenen.

Rechtsvraag

Gaat het besluit in casu om een algemeen verbindend voorschrift of een concretiserend besluit van algemene strekking?

Overweging

Als in een verordening een gebied is aangewezen waar een bepaald verbod of gebod geldt, is die aanwijzing een algemeen verbindend voorschrift.
Als niet in de verordening zelf een gebied is aangewezen waar een verbod of gebod geldt, maar is bepaald dat aanwijzing geschiedt bij nader besluit van het orgaan dat de verordening heeft vastgesteld of van een ander orgaan, is die aanwijzing een concretiserend besluit van algemene strekking.

Rechtsregel

Een nader besluit tot aanwijzing van een gebied waarin een verordening is neergelegd betreffende een gebod of verbod, is een concretiserend besluit van algemene strekking.