Privaatrecht – Heesakkers/ Voets ECLI:NL:HR:2013:691

  • Datum: 13 september 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Heesakkers heeft opdracht gegeven aan Voets voor de verbouwing van zijn woning. Tussen hen is een aannemingsovereenkomst ontstaan, waarbij onder meer geldt dat bij te late betaling een rente van 2% per maand betaald moet worden. Voets vordert betaling van het verschuldigde bedrag van Heesakkers, te vermeerderen met de 2% rente per maand.

Rechtsvraag

Moet de rechter overgaan tot ambtshalve toetsing van forumkeuzebedingen? (in casu gaat het om feit in hoeverre Heesakkers gebonden is aan het beding tot betaling van 2% rente per maand)

Rechtbank

De rechtbank wijst de vordering van Voets af.

Hof

Het Hof heeft de vordering alsnog toegewezen.

Hoge Raad

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de nationale rechter verplicht tot ambtshalve toetsing van een beding aan de Richtlijn 93/13 met betrekking tot oneerlijke bedingen. De nationale rechter dient dus ambtshalve na te gaan of een contractueel beding onder de Richtlijn valt. Ook dient hij te onderzoeken of dit oneerlijk is. De Richtlijn is niet rechtstreeks van toepassing en daarom is een richtlijnconforme interpretatie vereist. Dit brengt mee dat de rechter gehouden is op grond van art. 6:233 BW het onderzoek ambtshalve te verrichten indien dit nodig wordt geacht.