Strafrecht – Tongzoen II ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013/437

  • Datum: 12 maart 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 242 Sr

Casus

De verdachte heeft het slachtoffer in een toiletruimte in het ziekenhuis in Leeuwarden van achteren benaderd. Vervolgens heeft de verdachte het slachtoffer tegen een muur geduwd en in een benarde positie gebracht. Toen verdachte hulp in wilde schakelen via een telefoon, legde de verdachte zijn hand op de telefoon. De verdachte heeft bij het slachtoffer zijn tong naar binnen geduwd en haar getongzoend.

Rechtsvraag

Kan elk seksueel binnendringen, waaronder een tongzoen, worden gezien als verkrachting in de zin van art. 242 Sr?

Overweging

Volgens de Hoge Raad kan de tongzoen uit de casus niet worden gezien als verkrachting in de zin van art. 242 Sr. De Hoge Raad geeft aan dat een tongzoen naar redelijkheid niet gelijkgesteld kan worden met geslachtsgemeenschap of een gedraging die hiermee te vergelijken is. Een andere mogelijkheid staat open, te weten art. 246 Sr (aanranding van de eerbaarheid). De maximale gevangenisstraf is voor art. 242 Sr veel hoger dan voor art. 246 Sr.

Rechtsregel

Een tongzoen kan niet gelijkgesteld worden aan geslachtsgemeenschap of een vergelijkbare gedraging. Hierdoor is art. 242 Sr niet meer van toepassing op een tongzoen.