Bestuursrecht – Beoordeling ambtenaar ministerie ECLI:NL:CRVB:2009:BG9819

  • Datum: 8 januari 2009

  • Rechtbankniveau: CRVB

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

In deze zaak gaat het om een minister die beoordelingen over een ambtenaar heeft opgesteld. Echter, er gaat iets mis bij de derde beoordeling van de ambtenaar. De minister heeft de ambtenaar een onvoldoende beoordeling gegeven en deze beoordeling gebruikt voor het ontslag van de ambtenaar. Alleen deze beoordeling is pas achteraf het ontslag opgesteld. Het ontslag is dus gebaseerd op een beoordeling, die toen nog niet bestond.

Rechtsvraag

Is er in casu sprake van een détournement de pouvoir, oftewel misbruik van bevoegdheid ex art. 3:3 Awb?

Overwegingen

Aangezien de derde beoordeling als doel had om het het ontslagbesluit te onderbouwen en deze pas na het ontslagbesluit is opgesteld, kan het volgens het CRvB dan geen redelijk doel meer dienen en kan er geen sprake zijn van voldoende objectiviteit en zorgvuldigheid. Er is dan ook in strijd gehandeld met artikel 3:3 Awb.

Rechtsregel

Er is sprake van misbruik van bevoegdheid (art. 3:3 Awb) aangezien de derde beoordeling van de minister een ander doel had dan waarvoor de bevoegdheid zich eigenlijk had verleend.