Staatsrecht – Schiermonnikoog NJ 1981/171

  • Datum: 23-12-1980

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 120 Gw

Casus

Op Schiermonnikoog gold een verbod om je met een motorvoertuig of een bromfiets op het eiland te bevinden. Iemand overtrad dit verbod en werd vervolgd. Hij ging in beroep en stelde dat de verordening op grond waarvan hij veroordeeld was, strijdig is met een hogere regeling.

Rechtsvraag

Kan een verordening die een hogere regeling doorkruist of daarmee strijdig is, blijven bestaan?

Hoge Raad

In casu kon de verordening niet blijven bestaan omdat volgens de Hoge Raad de verordening ongeldig was in verband met strijdigheid met de Wegenverkeerswet. Wanneer de regelingen elkaar niet zouden doorkruisen, zouden ze wel naast elkaar kunnen blijven bestaan.

Rechtsregel
Als een verordening en de hogere regeling elkaar niet doorkruisen en niet strijdig zijn, kunnen de regelingen blijven bestaan naast elkaar.