Privaatrecht – Maring/Assuradeuren NJ 1972/339

  • Datum: 3 maart 1972

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Rechtsbeginsel

Casus

Maring had boerderij tegen brand verzekerd voor een bedrag dat gebaseerd was op de herbouwwaarde van zijn boerderij. Dat werd verboden door het Wetboek van Koophandel, maar in de praktijk was zo’n verzekering gebruikelijk op grond van de Pachtwet. Toen Maring’s boerderij door brand werd verwoest, wilde Assuradeuren (de verzekeraar) de herbouwwaarde niet vergoeden: het bedrijf wilde alleen de verkoopwaarde van de boerderij vergoeden.

Rechtsvraag

Welk voorschrift gaat voor en welke rechtsregel moet hierop toegepast worden?

Overweging

Volgens de Hoge Raad zet de latere wet de eerder op zij (lex posterior derogat legi priori). Ook stelt hij dat het indemniteitsbeginsel niet steeds onverenigbaar is met de herbouwwaarde. Dit betekent dat de verzekeraar ook een vergoeding mag verstrekken op grond van nieuwwaarde of (in geval van een onroerend goed op grond van) herbouwwaarde.

Rechtsregel

Het indemniteitsbeginsel is niet onverenigbaar met de herbouwwaarde: schade mag dus worden uitgekeerd op grond van deze waarde.