Privaatrecht – Oryx/ Van Eesteren ECLI:NL:HR: 2002:AF0168

  • Datum: 17 januari 2003

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 3:83 lid 2 Bw

Feiten

Elands heeft een pandrecht op al haar vorderingen verschaft aan Oryx. Elands heeft een vordering op van Eesteren en deze vordering is niet overdraagbaar. Dat hebben ze afgesproken op grond van art. 3:83 lid 2 BW. Wanneer er sprake is van een vordering die niet overdraagbaar is, is de vordering ook niet verpandbaar.

Rechtsvraag

Heeft het verbod van verpanding een goederenrechtelijke werking?

Overweging

Volgens het Hof en de rechtbank heeft het verbod op verpanding ook betrekking op goederen. Hierdoor zijn ze niet overdraagbaar. De Hoge Raad sluit zich bij het Hof en de rechtbank aan. Doordat er een verbod op verpanding bestaat op een goed kan het goed niet worden verpand.

Rechtsregel

Het verpandingsverbod zorgt ervoor dat wanneer er wel verpanding plaatsvindt deze niet geldig is. Het verbod van verpanding heeft een goederenrechtelijke werking.

Relevante wetsartikelen

Art. 3:83 lid 2 BW